Papa Nou

 

 

Papa nou ki nan syèl la,

Se pou yo rèspekte non ou;

Se pou yo rekonèt se ou ki Rwa;

Se pou volonte ou fèt sou tè a tankou nan syèl la.

Pen nou bezwen chak jou a, ba nou li jodiya,

Padonen sa nou fè ou tankou nou padone moun ki fè nou kichoy.

 

Pa kite nou pran nan pyèj, men delivre nou ak sa ki mal. Amèn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday the 30th. Custom text here - Joomla 3.3 Templates